SCHIPHOLWEG

opdrachtgever
VOS SPOORWEGSTRAAT
VASTGOED B.V.
team
JAN POOLEN
STEPHAN SARPHATIE
CHRIS VAN UFFELEN
LENNEART HEET
FEMKE BOUWKNECHT
jaar
2020
programma
COMMERCIEEL
status
WORDT GEREALISEERD
locatie
HAARLEM

De huidige locatie van Kimman aan de Schipholweg 5 te Haarlem krijgt de functie van supermarkt met een parkeerdek. De plot ligt in het plangebied Slachthuisbuurt-Zuid aan één van de belangrijkste toegangswegen, de Schipholweg, van Haarlem. Door de ontwikkeling van woongebouwen op een publieke plint is er een aanzet gedaan tot een voorname stadsentree.

De ontwikkeling zal in fasen worden gerealiseerd. De eerste fase behelst de supermarkt met parkeerdek. In de tweede fase zal er mogelijk woningbouw gerealiseerd worden door de eigenaar van de plot. Daartoe moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Beiden fases moeten afzonderlijk kunnen functioneren in het beeld van de nieuwe stadsentree. Dat betekent dat we voor fase 1 aanzetten hebben gemaakt en voorbereidingen hebben getroffen voor de doorontwikkeling naar woningbouw op de supermarkt. De opgave zit hem ook in de twee schaalwerelden van het plan. De stedelijke wand aan de Schipholweg en de kleinere schaal van de Slachthuisbuurt.

De bebouwing aan de Schipholweg bestaat uit een duidelijke commerciële plint met een parkeerlaag, die qua beeld opgenomen is in de totale ontwikkeling van de gevel en als één architectonisch beeld is vormgegeven. De entree van het laad- en loshof en het parkeerdek zijn gelegen aan de Merovingenstraat. De hoek is verbijzonderd met een markante beëindiging. De bebouwing aan de J.J. Hamelinkstraat is kleinschaliger. De twee bovenste woonlagen van fase twee springen terug. We willen inzetten om hier ook groen te introduceren.

Hoewel wij de gevels van het parkeerdek in fase 1 volledig realiseren en de auto’s vanaf de straat aan het zicht zijn onttrokken zal er nog nader onderzoek worden gedaan naar de vormgeving van het dek en het zicht vanuit de hoger gelegen gebouwen. Vooral de verlichting speelt daarin een grote rol.