GOLDEN MILE

opdrachtgever
BPD ONTWIKKELING B.V.
team
JAN POOLEN
STEPHAN SARPHATIE
BRAM VAN BORSELEN
RICK VAN DOLEWEERD
BRAM VAN BORSELEN
jaar
2018
programma
WONEN
status
PRIJSVRAAG
locatie
ALMERE

De locatie markeert de groenstructuur en het park van de Golden Mile en heeft door haar ligging een geweldig directe visuele relatie naar de Noorderplassen. Deze twee zijden, twee werelden, hebben wij in ons plan manifest gemaakt zonder de alzijdigheid en verankering in het gebied te verliezen. De aanwezige bestaande bebouwing is divers met een gedifferentieerd woningbouwprogramma: Appartementen en laagbouwwoningen. Het parkgebied heeft een belangrijke verblijfskwaliteit.

Ons plan met 53 appartementen heeft een informele en enigszins amorfe structuur aan de parkzijde met balkons, loggia’s en terrassen aansluitend aan het park en de laagbouwwoningen. Het complex heeft een formele strakke grootschalige zijde met parkeren naar het water. Deze twee kwaliteiten komen sterk in de architectuur en in de woningen tot uitdrukking. De bouwblokken verspringen licht ten opzichte van elkaar en begeleiden hiermee de busbaan.

Wij hebben er voor gekozen om het langwerpige bouwvolume op te knippen in drie zelfstandige en alzijdige appartementengebouwen met een midden-kern en 4 woningen per laag. Deze woningen met het ‘loft’ principe hebben vrije plattegronden om een kern heen. Bewoners kunnen daar zelf invulling aan geven.

 

Door het opknippen van het bouwvolume wordt er een relatie gelegd tussen het park en de Noorderplassen. In het tussengebied hebben wij ook de entrees van de woningen gelegd.
Het landschap plooit zich als het ware om de gebouwen. Ook het niveauverschil is onderdeel van de landschappelijke inpassing van gebouwen en buitenruimtes.

Op de kop bij de knik in de busbaan hebben wij het bouwblok verbijzonderd met een ronde kopwoning. Hierdoor krijgt het blok een geweldige dynamiek die recht doet aan de plek. Het zijn prachtige appartementen met zicht op het park en de Noorderplassen. De architectuur heeft een horizontale belijning waarbij het gebruik van de gelaagdheid in de gevels met verspringende vlakken het gebouw schaal geeft en een afwisselende ritmiek. De blokken verspringen iets ten opzichte van elkaar waardoor diverse overhoekse situaties ontstaan. Wij vinden het belangrijk dat de entrees manifest zijn en goed zichtbaar vanaf de straat. De lobby is een belangrijke ruimte in het gebouw.

De materialen zijn herbruikbaar. Baksteen, beton, glas en geperforeerd materiaal hebben een natuurlijk oorsprong. Duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn belangrijke uitgangspunten in ons plan. Het openbare gebied en de privé uit te geven terrassen aan de achterzijde sluit aan op het park. De voorzijde met het parkeren, deels onder het gebouw, is formeler. Wel zal middels de aanplanting van openbaar groen en op bepaalde plekken het gebruik van gras doorlatende bestrating onder de parkeervakken een prettige buffer ontstaan tussen de busbaan en de Urban villa’s.