WHO CARES

opdrachtgever
GEMEENTE ALMERE
WOONZORG NEDERLAND
team
JAN POOLEN
STEPHAN SARPHATIE
RICK VAN DOLEWEERD
BRAM VAN BORSELEN
FEMKE BOUWKNECHT
jaar
2018
programma
RUIMTELIJKE & ZORG VISIE
status
PRIJSVRAAG
WINNAAR
locatie
ALMERE-HAVEN

In 2017 hebben 20 teams van ontwerpers, zorgprofessionals en andere innovatieve denkers in het kader van de landelijke prijsvraag WHO CARES-georganiseerd door de Rijksbouwmeester- hun ideeën uitgewerkt voor toekomstbestendige woonwijken in Rotterdam, Almere, Groningen en Sittard-Geleen.

In de uitvraag van de landelijke Prijsvraag WHO CARES stelden Pauline van Meurs (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) het als volgt:

‘We worden gemiddeld steeds ouder, blijven langer gezond en wonen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig. Dat lukt door meer zorg aan huis, meer aandacht voor preventie, technologische vernieuwingen, maar bijvoorbeeld ook door het ontwikkelen van allerlei nieuwe woonvormen; gestimuleerd door het beleid van langer thuis wonen. Toch is het voor veel mensen moeilijk om zich thuis en in hun buurt te redden en een prettig leven te leiden. Een leven met aan de ene kant voldoende sociale contacten en gezelligheid en aan de andere kant voldoende privacy. Een leven waarin de eigen woning als ‘thuis’ blijft voelen, ondanks dat er veelvuldig zorg geleverd wordt. We beseffen dat deze situatie met name veel ouderen treft maar weten ook dat dé oudere niet bestaat; de wensen van ouderen zijn zeer verschillend. En het zelfstandig thuis blijven wonen geldt niet alleen voor de diverse groep ouderen, maar ook voor andere groepen, zoals bijvoorbeeld (jonge) mensen met een lichte GGZ-indicatie. Alles bij elkaar gaat het om een enorm aantal mensen.

Om mensen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen op een prettige manier is het nodig om vanuit verschillende oogpunten naar onze woonwijken te kijken. Niet alleen naar de ruimtelijke opzet van de wijken, maar ook naar de manier waarop de sociale structuren en het zorgnetwerk opgebouwd zijn. Alleen wanneer we deze structuren als een samenhangend geheel benaderen, kunnen we goede oplossingen ontwikkelen die ten goede komen aan een veel bredere doelgroep. Uiteindelijk zal iedereen hiervan profiteren.

De enige zinvolle manier om dit voor elkaar te krijgen is door zorgprofessionals, investeerders, ontwerpers, bouwpartijen en anderen met elkaar te laten samenwerken om deze integrale visies te ontwikkelen. We moeten ons daarbij niet laten beperken in ons denken door bestaande regelgeving of structuren. De huidige tijd wordt gekenmerkt door radicale technologische, economische, culturele en sociale veranderingen. Dat vraagt ook om radicale innovatie; nieuwe oplossingen en de realisatie daarvan. Daarom is WHO CARESeen ontwerpprijsvraag, waarbij je ontwerp mag opvatten in de definitie van Design Thinking: unieke waarde toevoegen voor de gebruikers door een combinatie van empathie, creativiteit en rationaliteit.’

Team “Expeditie Almere-Haven” heeft als één van de 5 winnende teams van de landelijke prijsvraag WHO CARES, voor Almere-Haven een integrale gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld die uitgaat van de kracht en het ondernemerschap van de buurt; wat buurtbewoners samen met de gemeente en andere actoren in de wijk kunnen ondernemen om hun buurt weer aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. Deze aanpak is ontwikkeld aan de hand van ideeën en inzichten die zijn opgehaald in diverse expertateliers en buurtateliers die in het kader van de prijsvraag hiervoor in Almere-Haven speciaal zijn georganiseerd.

 

Het gehele integrale hoofdlijnenplan voor het eerste stukje samenredzame wijk van Nederland in Almere-Haven is hieronder te bekijken door op de afbeelding te klikken: