OUDE TEMPEL

opdrachtgever
FAKTON CAPITAL
team
JAN POOLEN
STEPHAN SARPHATIE
BRAM VAN BORSELEN
jaar
2016
programma
ZORG
status
PRIJSVRAAG
locatie
AMERSFOORT

 

Het noordelijke deel van het landgoed Oude Tempel zal herontwikkeld worden aan de hand van het ‘senior living concept’. Dit concept houdt in dat er woningen komen die streven naar een comfortabele leefomgeving waarin ontmoeting en mogelijke zorgdiensten geboden worden. De helft van het plan heeft als doel de intramurale zorg te huisvesten. De andere helft wordt ingevuld met woningen voor zelfstandig wonende senioren waarbij hulp op maat aan huis geboden kan worden. Het landhuis krijgt een centrale rol. Deze moet dienen als ontmoetingsplaats en plaats bieden aan faciliterende (zorg) diensten. ZEEP heeft meegedaan aan de tender voor deze herontwikkeling.

Het monumentale gedeelte van de Oude Tempel krijgt een centrale rol. In dit landhuis zal ruimte zijn voor ontmoeting en voor de huisvesting van faciliterende (zorg) diensten. Het karakteristieke gebouw is uniek in zijn architectuur en zal het landgoed kenmerken en vertegenwoordigen. Om de Oude Tempel zo uniek en krachtig mogelijk te laten zijn, hebben wij ervoor gekozen de nieuw te bouwen architectuur contrasterend maar niet dominant te maken. Dit vertaalt zich in architectuur met kap vormen die meer opgenomen wordt door de omgeving. Door de nieuwe volumes anders te maken van vorm, richting en materiaal blijft het monumentale landhuis dominant.

In ons plan hebben we ervoor gezorgd dat alle bestaande bomen worden behouden. D kracht van dit landgoed zit in de weidse opzet en de volgroeide natuur. Deze doorleefdheid geeft het gebied een vertrouwd en veilig gevoel. De natuur biedt tevens privacy en verhoogt de status van het landschap. In ons plan willen we dat de natuur een  doorloopt, zodoende ontstaat er een nieuw ensemble van oud en nieuw.

Om de verbinding met de natuur zo groot mogelijk te houden maken we de nieuwe volumes ‘zwevend’. De laag op de begane grond zal grotendeels van glas voorzien worden, zodat er vanaf het maaiveld door het gebouw heen gekeken kan worden en het gevoel van ruimte blijft. De transparante plint gaat een relatie aan met het landschap en zorgt voor de continuïteit van het landschap. Door de glooiingen in het landschap wordt de begane grond gedeeltelijk in het landschap opgenomen. Vanaf de eerste etage vormt zich een gevelbekleding die overloopt naar een dakkap. Alle woningen zijn gevat onder de kap. Door deze inzet is een drie laags volume te realiseren die de dominante positie van de Oude Tempel in stand houdt en er een nieuw ensemble wordt gevormd. De Oude Tempel is aan de voorkant symmetrisch opgebouwd, de achterkant is asymmetrisch. Omdat de nieuwe volumes aan de achterkant geplaatst worden, hebben we de asymmetrie als uitgangspunt genomen voor het ontwerp. De gevel van de oude villa blijft goed zichtbaar. De lanen en wegen zorgen voor een sterke structuur in de kavel. De ruimtes tussen de nieuwe woningen worden ingevuld door nieuwe vloeiende lijnen. Deze vrije indeling in het noordelijke deel van het landgoed hebben we voort willen zetten. Geen statische grote volumes maar luchtig alzijdig georiënteerde woningen. Door op deze manier de volumes te positioneren heeft iedere bewoner een interessante oriëntatie en uitzicht. De architectuur wordt opgenomen in de bestaande structuur.

Door de structuur van de volumes met de zijvleugels is het mogelijk om iedere bewoner een mooi zicht te geven op het landgoed. De meeste woningen bevinden zich op een etage en hebben een privé buitenruimte.