EEMFRONT

opdrachtgever
ROVASE
team
JAN POOLEN
BRAM VAN BORSELEN
JEROEN POT
RICK VAN DOLEWEERD
FEMKE BOUWKNECHT
LENNAERT HEET
CHRIS VAN UFFELEN
jaar
2017
programma
WONEN
COMMERCIEEL
MAATSCHAPPELIJK
HORECA
status
ONTWERP
locatie
AMERSFOORT

Het ontwerp wordt gekenmerkt door een gevarieerd woon werkmilieu, bestaande uit een mix van sociale woningbouw, duurdere woningen, studentenwoningen en ruimte voor creatieve bedrijvigheid, maakindustrie en horeca. Er is veel aandacht besteedt aan de verbinding met de Eem, de beleving en continuïteit van de oever, waarbij er rekening is gehouden met de toekomstige ontwikkeling van de kop van Isselt. Een belangrijk onderdeel is het behoud van het cultuur historische karakter en het gebruik van oud industrieel erfgoed. De bijzondere ligging aan de Eem en de combinatie van het oude industriële karakter met een mix van duurzame nieuwbouw geven het gebied een unieke identiteit.