START BOUW ERFGOOIERS COLLEGE

Afgelopen maand is er door aannemer Lithos in samenwerking met Zenzo maatschappelijk vastgoed gestart met de nieuwbouw voor het Erfgooiers college. De symbolische handeling voor start bouw werd begeleid door alle aanwezigen die allemaal met een boomwhacker de handeling met geroffel ondersteunden. Volgende week wordt de aula vloer gestort.  Begin volgend jaar zal het hoogste punt worden bereikt. Naar verwachting zal het nieuwe schoolgebouw in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd worden.