ERFGOOIERS COLLEGE

opdrachtgever
ZENZO
MAATSCHAPPELIJK
VASTGOED
team
BRAM VAN BORSELEN
RICK VAN DOLEWEERD
jaar
2019
programma
ONDERWIJS
status
GEREALISEERD
locatie
HUIZEN

Het ontwerp betreft de opgave voor een middelbare school van 6600 m2 BVO op de huidige locatie aan de Graaf Wichman te huizen, waarbij de bestaande gebouwen het onderwijs gedurende bouw kunnen blijven faciliteren. Het gebouw speelt in op de laatste ontwikkeling van de onderwijsvisie en gewenste uitstraling. Het gebouw zal kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen en flexibel zijn. Het zal daarmee een duurzaam gebouw worden, welke voldoet aan frisse scholen.

Alvast een kijkje nemen in de school in het VR-model? 

Het ontwerp manifesteert zich als een heldere massa in een L-vorm. Het staat vrij op de kavel en wordt daarmee alzijdig ontworpen. Het gebouw kent 4 bouwlagen en heeft daardoor een relatief kleine footprint. Het zorgt er voor dat het schoolterrein meer kan zijn dan een fietsenstalling en ruimte biedt voor groen. Het wordt een compact gebouw. Dat is in basis energetisch duurzaam een belangrijk uitgangspunt voor het klimaatconcept. In tegenstelling tot de huidige situatie is de hoofdentree in de nieuwe situatie gericht op het Gooierserf en bevindt daarmee in de ‘oksel’ van het gebouw.

De ruimtelijke organisatie van het onderwijsprogramma is gebaseerd op de onderwijsvisie, welke kortweg behoefte heeft aan andersoortige ruimte naast een lokaal, bijvoorbeeld in de vorm van studiepleinen, stilte werkplekken en duoplekken. De verschillende vak domeinen zijn terug te vinden elk op een eigen verdieping, daarentegen is de personeelsruimte door het hele gebouw verspreid. Drie volwaardige, verschillende trappen zorgen voor de verticale verkeerstroming.

De horizontale ontsluiting vindt plaats via een middengang met aan weerszijde onderwijsruimte. Op strategisch posities zijn er studiepleinen geplaatst. Aan deze studiepleinen grenzen meerdere lokalen en/of studio’s en lenen zich voor verschillend soort gebruik, van groepswerk tot stilte werkplek. In de gang bevinden zich naast de kluisjes ook duoplekken. Deze bieden plaats voor coachinggesprekken tussen leerkracht en leerlingen of dienen als plek voor overleg tussen leerkrachten en/of leerlingen. De algemene ontmoetingsruimte zijn gepositioneerd op de begane grond in de vorm van een verdiepte aula met tribune trap naar de verdieping en een pauzeruimte rondom een cluster van niet-daglicht behoevende ruimte. Daarmee ontstaan er diverse mogelijkheden voor gebruik. De ontmoetingsruimte ligt aan de gevel en biedt daarmee uitzicht op de omgeving.

De gevel kenmerkt zich als een gebalanceerde compositie van open en dicht, van eenheid en verscheidenheid, waarbij de identiteit van de school de boventoon zal voeren. De gevel beschrijft een ritme door de repetitie van elementen, maar kent ook accenten ter verbijzondering. Door veel glas op de begane grond toe te passen, wordt het onderwijs zichtbaar gemaakt en ontstaat er een verbinding met de buurt.

De gevelopeningen op de verdiepingen zijn in een raster geplaatst. De herhaling van hetzelfde element geeft eenheid rondom en vormt een solide basis. Het raster wordt op een aantal strategische plekken doorbroken met grote vensters. Deze geven gericht uitzicht op de omgeving, maar maken ook het onderwijs zichtbaar op bovenste lagen. De vensters gaan soms over meerdere bouwlagen als verbinder tussen de verschillende vak domeinen of ze koppelen horizontaal specifieke onderwijsruimte, zoals een lokaal met een studieplein. Daarmee komt de onderwijsvisie en de identiteit van de school tot uiting in de gevel. De openingen in de kopgevel aan het Gooierserf zijn van groter formaat, zodat vanaf straatniveau het onderwijs op alle bouwlagen zichtbaar wordt gemaakt. De andere kopgevel is daar een variant op.

Het gebouw wordt opgetrokken uit metselwerk met een baksteen van aardse toon en warme uitstraling en wordt op een eigentijdse manier verwerkt. Op de begane grond creëert het metselwerk een reliëf door iets te springen met de lagen. De openingen in het raster worden verbijzonderd met een verdiepte rollaag rondom. Op de begane grond zorgt wit keimwerk voor accentuering en koppeling van o.a. de entree met aula.

De zuidgevel aan het sportveld is vanwege de bezonning en daarmee warmte toetreding en potentieel hinderlijk licht meer gesloten op de begane grond. Een herhaling van een smal vormgeven raam aldaar zorgt voor een afwijkende ritmiek en vormt daarmee een contrast met de volledig transparante gevel op de noordgevel aan het schoolplein. Deze reeks smalle ramen eindigt in een grotere opening aan het sportveld. Als tegenwicht voor de ruwe handvormsteen is er voor strakke aluminium kozijnen gekozen. Er wordt gespeeld met de diepte van negge voor de verschillende type gevelopeningen. De grote vensters krijgen rondom een uitstekend kader, welke het idee van kijkrichting versterkt. Hiermee ontstaat een zekere mate van diepte en gelaagdheid in de gevel. Op deze manier wordt wat in basis een strak en heldere massa is met de gevelcompositie, materiaalkeuze en zorgvuldige detaillering gemaakt tot een tactiel gebouw afgestemd op de menselijke maat.