KOP VAN ISSELT

opdrachtgever
HEIJMANS ONTWIKKELING
BPD
OMNIA WONEN
DELVA
HABITOO
ZEEP
team
JAN POOLEN
BRAM VAN BORSELEN
FEMKE BOUWKNECHT
CHRIS VAN UFFELEN
jaar
2019
programma
STEDENBOUWKUNDIG PLAN
status
ONTWERP
locatie
AMERSFOORT

De nieuwe ontwikkeling van de Kop van Isselt is een kans om dicht bij de stad een groot mixed-use programma te realiseren met wonen en werken in diverse categorieën, compact, duurzaam en innovatief. Het voorgestelde framework beschrijft het publieke domein met kamers waarbinnen volgens een bepaalde volgorde en fasering binnen redelijke vrijheid plannen ontwikkelt kunnen worden.

De rivier de Eem fungeert als ruimtelijke drager van het plan, maar ook het water en groen in het plan spelen een belangrijke rol voor onder andere klimaatadaptatie, gezond wonen en woongenot. Wij streven naar autoluw gebied met een een innovatief mobiliteitsplan waarbinnen voetgangers en fietsers voorrang hebben en milieuvriendelijk vervoer een belangrijke rol heeft. De duurzaamheidsambitie streeft naar een nul-energie-oplossing, circulair en klimaat adaptief. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheid om energie te produceren voor een groter gebied. We creëren dit proces met een nieuw participatiemodel. Habitoo organiseert de zogenaamde participatietafels voor een goed contact met en goede input van omwonenden en belanghebbenden.

De restanten van het industriële erfgoed zijn belangrijke dragers in het gebied. Momenteel ademt het gebied nog niet het rijke industriële verleden dat er was. Door de nieuwe plannen zal een mixed-use gebied ontstaan met industrieel erfgoed, woningbouw, (kleinschalige) werklocaties voor de creatieve industrie waarmee een nieuw- en actief deel aan de stad Amersfoort wordt toegevoegd. Het erfgoed zal hierbinnen een belangrijke rol krijgen.

Het gebied zal zich geleidelijk ontwikkelen. De tussentijd situaties moeten ook goed zijn: de tijd dat nieuwe functies toegevoegd worden aan de bestaande bedrijvigheid. De mix van oud en nieuw, van georganiseerd en ongeorganiseerd zorgt voor een informele en levendige binnenstedelijke transformatie, waardoor het gebied stap voor stap kan verkleuren.