DE NIEUWE MEERGRONDEN

opdrachtgever
DE ALMEERSE
SCHOLENGROEP
team
JAN POOLEN
BRAM VAN BORSELEN
FEMKE BOUWKNECHT
JEROEN POT
RICK VAN DOLEWEERD
jaar
2020
programma
ONDERWIJS
SPORT
status
ONTWERP
locatie
ALMERE

ZEEP Architects and Urban Designers ontwerpt een nieuwe school in Almere Haven.

Dit initiatiefplan voor De Nieuwe Meergronden is in opdracht van De Almeerse Scholen Groep ontworpen in een samenwerking tussen ZEEP Architects and Urban designers en De VRBLDNG Planontwikkeling & advies. Bouwfonds Project Development is betrokken bij de woningbouwontwikkeling op het terrein.

De huidige huisvesting van Scholengemeenschap De Meergronden voldoet niet meer aan de wensen van zowel de gebruikers als de bewoners van Almere Haven; de technische kwaliteit van het gebouw  is onvoldoende, het biedt geen plek voor moderne onderwijsconcepten en sluit zich bovendien stedenbouwkundig/ ruimtelijk af van Haven Centrum. Daarnaast zou het complex hoognodig verduurzaamd moeten worden, hetgeen in het huidige gebouw onmogelijk is.

In het ontwerp voor De Nieuwe Meergronden worden de grenzen opgeheven en ontstaat een divers en open duurzaam plan waar het nieuwe onderwijs gerealiseerd kan worden. De in zichzelf gekeerde locatie wordt getransformeerd tot een open campus, met een apart sport- en cultuurcluster en woningen voor diverse doelgroepen. Door het verspreiden van de onderwijsfuncties over de drie gebouwen en het opnemen van een aantal publieke functies en wonen ontstaat een ensemble. De alzijdige nieuwbouw is rondom een plein gesitueerd in een campus-achtige setting met verbindingen met het centrum van Almere Haven en de omliggende buurten. De campus is een ontmoetingsplek en verbindingsplek. De busbaan zal een veel opener en toegankelijker karakter krijgen als mobiliteitshub en verbindingsplein.

De vraag naar flexibiliteit en gemengd gebruik (buiten schooluren) is leidend geweest in het ontwerp en in de ordening van het gebouw. De route architecturale is de leidraad door het ontwerp. Deze route is gecomponeerd om het centrale hart van de school. Deze plek opent zich direct naar het plein en het water.  De route begeleidt de gebruiker door de verschillende zones; van dynamische werkgebieden rondom het hart van de school tot aan de instructieruimten. De looproute wordt ook gebruikt als ontmoetings- en werkplek.

De transparante gevels van hout en beton filteren licht en het zicht naar buiten en zorgt voor een constante oriëntatie van de school in en op het gebied. Hierdoor ontstaat een gebouw dat verbindt en bestaande grenzen opheft.

Alvast een kijkje nemen op de nieuwe campus?