ONTWIKKELPLAN EEMFRONT

Woensdagavond heeft ZEEP samen met ROVASE het ontwikkelplan EEMFRONT gepresenteerd. Op dinsdag 12 september is door de gemeente Amersfoort de handtekening gezet onder de koopovereenkomst met ROVASE.

Het ontwerp wordt gekenmerkt door een gevarieerd woon werkmilieu, bestaande uit een mix van sociale woningbouw, duurdere woningen, studentenwoningen en ruimte voor creatieve bedrijvigheid, maakindustrie en horeca. Er is veel aandacht besteedt aan de verbinding met de Eem en de beleving en continuĆÆteit van de oever, waarbij er rekening is gehouden met de toekomstige ontwikkeling van de kop van Isselt. Een belangrijk onderdeel is het behoud van het cultuur historische karakter en het gebruik van oud industrieel erfgoed. De bijzondere ligging aan de Eem en de combinatie van het oude industriĆ«le karakter met een mix van duurzame nieuwbouw geven het gebied een unieke identiteit.

De brochure betreft het ontwikkelplan EEMFRONT is hier te downloaden.