WEBSITE EEMPLEIN BLOK 3 ONLINE

‘De Amersfoortse Combinatie’ is een samenwerking van vier Amersfoortse bedrijven die werd geselecteerd door de gemeente om haar planvoorstel voor deze locatie uit te werken, binnen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden. Voor meer informatie kunt u de website eemplein blok 3 bezoeken.

De ontwikkelingen aan de Eem zijn een belangrijke impuls voor de stad.
Amersfoort heeft zich lang binnen haar twee historische schillen kunnen
manifesteren. Groei en krimp vond er plaats.
Eind 19e eeuw ontwikkelde zich langs de Eem een groot industrie gebied.
Grote en markante industriële complexen domineerden deze plek. Met het
verdwijnen van de industrie begin jaren 80 kwam er ruimte vrij, dicht bij de stad,
voor nieuwe ontwikkelingen. De grote naoorlogse groei van de stad met
woningbouw in de buitenwijken maakte een uitbreiding van het stadscentrum
noodzakelijk. Het centraal stadsgebied was de ruimte om in die behoefte te
voorzien. Een groot masterplan werd ontwikkeld. Het CSG. Veel
industriegebouwen zijn gesloopt. Rohm and Haas en de Prodentfabriek zijn
behouden gebleven. Zij zijn inmiddels de katalysatoren van de nieuwe stedelijke
dynamiek. De gebouwen zijn en worden getransformeerd veelal door en met
creatieve bedrijven.
Met die ontwikkeling aan de oevers van de Eem en het nieuwe Eemplein schuift
de stad langzaam op langs die oevers. De dynamiek van het Eemplein met het
Eemhuis als functioneel en architectonisch hoogtepunt neemt zienderogen toe.
Ook de plannen voor De Nieuwe Stad krijgen vorm.
De kades zijn aangepakt en fungeren als waardevolle verblijfsruimtes. Blok 3 aan
de kade en op de kop van het Eemplein is de schakel tussen Eemplein, de oude
historische stad en De nieuwe Stad. Daarnaast maakt het onderdeel uit van een
kralenreeks van ontwikkelingen vanaf de Koppelpoort de stad uit naar de WAR
en de Isselt.