VOORTGANG: BOUW HEROS

De grondwerkzaamheden bij het project HEROS zijn recentelijk afgerond en Smits Bouwbedrijf is inmiddels druk bezig met de opbouw. De contouren van het plan beginnen vorm te krijgen. Na de vakantieperiode zullen de werkzaamheden aan het geraamte van het bouwblok worden voortgezet.