START BOUW LICHTPENWEG

Vorige maand is Zegers Bouw in opdracht  van de Alliantie begonnen met de door ZEEP ontworpen transformatie van het oude kantoorgebouw naar kleine woningen.

De ontwikkeling van de locatie Lichtpen 6 in De Hoef Amersfoort, nu te noemen ‘‘De Lichtpen’’ is één van de eerste aanzetten tot de transformatie van een multifunctionele kantoren wijk naar een gemengd stedelijk gebied dat goed verbonden is met de directe omgeving. Het is een gebied met ruimte voor wonen, werken, leren en ontspannen. De Lichtpen start met de transformatie van een oud kantoorgebouw naar kleine woningen, toevoeging van twee nieuwe volumes met grotere woningen aan een opgetild maaiveld waaronder de auto’s staan. Dat opgetilde maaiveld is een plezierige verblijfsruimte die aansluit op het maaiveld.

Verwacht wordt dat de werkzaamheden aan de transformatie in het voorjaar van 2020 worden afgerond.