TINY APARTMENTS

opdrachtgever
HEIJMANS
team
JAN POOLEN
BRAM VAN BORSELEN
jaar
2018
programma
WONEN
status
CONCEPT
locatie
N.V.T.

In 2020 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad. Een stad blijft een plek waar gewoond en gewerkt wordt, een plek waar we elkaar ontmoeten, samen eten, drinken en recreëren. De toenemende druk op de stad zal echter de betekenis van het huis kunnen veranderen. Terwijl in Japan “the small house” als een fenomeen zeer gangbaar is, zien we in Europa initiatieven om kleinere woningen te realiseren. Enerzijds vanuit financiële motieven voor een BETAALBAAR huis en anderzijds omdat we de ruimte in de stad anders moeten gaan gebruiken. Al een aantal jaar neemt in Nederland het gebruiksoppervlak aan woonruimte per persoon af. De stad neemt een deel van de ruimte en functies over. De stad kan je zien als een collectieve huiskamer. In de nieuwe economie is de behoefte aan bezit kleiner aan het worden. Als we maar ergens kunnen eten, een plek hebben waar we kunnen werken, de was kunnen doen en elkaar kunnen ontmoeten, maar dan wel met veel KWALITEIT. Daar liggen mogelijkheden voor ‘Tiny Apartments’. Goed vormgegeven, dierbaar en voorzien van de nodige functies. Daarnaast vraagt ‘Tiny Apartments’ om de nabijheid van functies, zoals die te vinden zijn in een ‘densed city’, een intensieve compacte stad met vele functies waar ook ruimte is voor groen en ontspanning. Tiny apartments gaat efficiënt om met ruimte, materiaal en energie bij voorkeur ENERGIE NEUTRAAL. Het uitgangspunt is om een comfortabel huis te maken met slimme ruimtelijke oplossingen binnen een FLEXIBEL systeem. Een systeem dat zich kan aanpassen in de tijd.

Tiny Apartments is voortgekomen uit onderzoek naar de behoefte en groei van kleine woningen. De groei en behoefte is er vooral bij jongeren die een duurzame en betaalbare woning willen die er ook nog eens hip uitziet en smart is. Maar er is ook een groeiende vraag vanuit de zorg. Sinds de scheiding wonen-zorg zijn zorgcoörperaties bezig met andere woonvormen. Het traditionele bezit is veroudert, is weinig divers. Tiny Apartments kunnen een toevoeging zijn aan dit bezit met nieuwe, kleinere communities. In eerste instantie keken we naar een nieuw product, al dan niet verplaatsbaar, Echter de markt, de context en de opdrachtgevers zijn zo verschillend dat het proces van veel groter belang is. Ook kwamen we tot de conclusie dat traditionele bouw vaak goedkoper is. De modules zijn betaalbaar, flexibel, specifiek en nul energie. Ze dwingen ons te zoeken naar nieuwe oplossingen, in bestaand vastgoed en in nieuw. Shaped to fit for any function. Niet alleen efficiënt door nieuwe duurzame bouwmethodieken, maar vooral ook effectief om aan de behoefte te voldoen. Minder gedacht vanuit geld en bezit maar meer vanuit waarde en gebruik. Ideeën veranderen snel, scenario`s worden snel ingehaald, dat vraagt om flexibele concepten. Onze aanpak is gericht op het ontwikkelen van een concept in plaats van een product. Een concept dat aanpasbaar is aan context, programma, tijd en doelgroepen.

Het gehele tiny apartments concept is hieronder te bekijken door op de afbeelding te klikken: