PLOTTERWEG

opdrachtgever
ZEGERS BOUW
team
JAN POOLEN
JEROEN POT
LENNAERT HEET
CHRIS VAN UFFELEN
jaar
2021
programma
WONEN
status
WORDT GEREALISEERD
locatie
AMERSFOORT

De Hoef verandert langzaam van een kantorenwijk naar een duurzame woon-werk locatie. Sommige kantoren worden getransformeerd naar woningbouw, anderen gesloopt en vervangen door stadsblokken in nieuwbouw. De mix van bestaande getransformeerde gebouwen en nieuwbouw zal leiden tot een wijk met een stedelijke uitstraling.

Het voormalige kantoorpand aan de Plotterweg 30 zal behouden blijven en getransformeerd worden naar sociale huurwoningen voor De Alliantie. De opgave ligt in de transformatie van een gebouw met een kantooruitstraling naar een gebouw met woonuitstraling. De Plotterweg 30 heeft een bijzondere architectonische vorm, de ‘’ Vlinderdas’’. Het is een min of meer autonoom en alzijdig volume in een groene setting. De huidige setting wordt echter gedomineerd door het parkeerterrein.

Daartoe doen wij enkele ingrepen en toevoegingen. Het bestaande gebouw heeft een goede kwaliteit. Onze inzet is erop gericht veel van wat er is te hergebruiken en door aanpassing of toevoeging een interessant gebouw te maken dat zich goed voegt in de nieuwe stedelijke setting. Het toegevoegde nieuwe volume vormt een nieuw ensemble dat een zelfstandige autonome positie inneemt.