UTRECHT


NEERLANDIA

opdrachtgever
LITHOS BOUW & ONTWIKKELING
team
JAN POOLEN
STEPHAN SARPHATIE
RICK VAN DOLEWEERD
BONNIE SNOEK
SIMON WASSINK
SANDER KOK
jaar
2017
programma
WONEN
HORECA
status
GEREALISEERD
locatie
UTRECHT

Aan de Vaartsche rijn in Utrecht ligt het oude fabriekscomplex uit 1875 van de Neerlandia Draadstaalfabriek, thans de gebouwen van de gezusters Prozee. In een uitgebreide historische en technische studie is onderzocht welke gebouwen te handhaven zijn. De monumentale hal en schoorsteen zijn zeer beeldbepalend, maar verkeren in uiterst vervallen staat. Gelukkig is de betekenis en waardering voor industrieel erfgoed sinds de jaren ’80 sterk toegenomen. Delen van de hal en de schoorsteen zullen behouden blijven. Met de nieuwbouw en verbouw zoeken wij aansluiting bij het industrieel karakter. De compactheid van het plan is zichtbaar in het rigide systeem van blokken met smalle straten. Aan de koppen langs het water is de openbare kade de verbinding van de diverse gebieden. Hier liggen vier urban villa’s op een parkeergarage. Het openbaar gebied sluit aan op de bestaande woongebieden. Ook bij de inrichting van dit gebied willen we refereren aan het industriële verleden.