INLOOPBIJEENKOMST EEMFRONT

Het voormalige fabriekscomplex aan de Geldersestraat, ook bekend als `Warner Jenkinson`, wordt getransformeerd naar een compact stedelijk woon-werk gebied bestaande uit een mix van sociale woningbouw, vrije sector woningen, studentenwoningen en ruimte voor creatieve bedrijvigheid, maakindustrie en horeca. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet een nieuw bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Het concept van dit bestemmingsplan is inmiddels opgesteld. Dit is gebaseerd op het door Rovase opgestelde ontwikkelplan Eemfront, dat in september 2017 is vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders.

Bij ZEEP heeft er een inloopbijeenkomst plaats gevonden, waar door Jan Poolen en Bram van Borselen een toelichting is gegeven over de plannen van Rovase en over het bestemmingsplan.

Heeft u deze bijeenkomst niet bij kunnen wonen maar bent u wel geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom de voormalige Warner Jenkinson locatie? Vragen kunt u stellen door te mailen naar info@eemfront.nl, of loop gerust is binnen op het kantoor van ZEEP.