EEMVISIE – De Eem als ruimtelijke entiteit.

UITNODIGING 22 FEBRUARI 2017 | EEMVISIE – De Eem als ruimtelijke entiteit.

Het gebied rond de Eem is een van meest interessante plekken van Amersfoort. Ooit glorieerde hier de industrie, met grote industriële gebouwen langs de rivier. Ruim tien jaar geleden stond ik zelf aan de wieg van de transformatie van het Oliemolenkwartier. De ZEEPfabriek was de opmaat voor de organische ontwikkelingen in het Oliemolenkwartier. Rohm and Haas transformeerden we tot een interessante enclave met creatieve ondernemers en kunstenaars. Samen met de andere pioniers in het gebied hebben we er hard aan gewerkt en het gebied op de kaart gezet. We maakten ook een plan voor de langzame ontwikkeling van het gebied. Inmiddels is het gebied een belangrijke motor voor ontwikkelingen en een mooie mix van oud en nieuw en belangrijk voor de ontwikkeling van Amersfoort. De gebieden aan de Eem veranderen langzaam maar zorgen zij tegelijkertijd voor veel discussie. Een discussie die niet altijd wordt gevoed vanuit een positieve, maar juist vanuit een negatieve houding – over dat wat we niet willen.

Mijn betrokkenheid, interesse en fascinatie voor het Eemgebied is en blijft groot. Dit heeft er toe geleid dat ik mij, sinds vorig jaar, toeleg op een fundamentele studie over de Eem. Van Koppelpoort tot Koppelbrug. Over de historie, de ruimtelijke en functionele kwaliteiten, de mogelijkheden voor hoogbouw en verdichting, de betekenis en de randvoorwaarden voor de toekomst. Met de Eem als ruimtelijke entiteit.

ZEEP is betrokken bij drie grote en belangrijke ontwikkelingen aan de Eem:
– de afronding van het Eemplein met Blok 3
– de eerste nieuwe ontwikkeling in De Nieuwe Stad met Kamer 3;
– de ontwikkeling van de Kop van Isselt.

Eén conclusie kan ik alvast trekken. Juist de Eem zou een belangrijke ruimtelijke drager van ontwikkelingen moeten zijn en deel moeten uitmaken van een integrale visie.

Mijn ‘Eemstudie’ gaat in op ingezette ontwikkelingen, maar ook op nog braakliggende plekken met potentie. De visie kan uitgangspunt zijn voor de beoordeling van huidige en toekomstige plannen en geeft richting voor de toekomstig ontwikkelingen. Dus niet de aangrenzende gebieden (Eemplein, De Nieuwe Stad, het Gilde kwartier) als uitgangspunt maar de Eem als belangrijkste ruimtelijke drager.

UITNODIGING

Ik deel mijn visie over deze belangrijke plek in de stad graag en nodig u uit om hierover met mij in dialoog te gaan.

Wanneer:       woensdag 22 februari 2017, 20.00 uur
Locatie:          Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 Amersfoort

Ik hoop u 22 februari a.s. te kunnen verwelkomen!

Jan Poolen, ZEEP architects and urban designers
Meld uw aanwezigheid svp:  janpoolen@zeep.eu