BASISSCHOOL BODEGRAVEN OPGELEVERD

Recent is de Beatrixschool in Bodegraven gereed gekomen. Het ontwerp in opdracht van de Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken speelt in op de onderwijsgedachten van de school en de specifieke ligging aan het dronenplein. De twee volumes, één in baksteen, één in hout zijn met elkaar verweven. Op de kruising ontstaat een markant wit stadsvenster. Het gebouw is gerealiseerd door ABM-Belbouw. De feestelijke opening vindt plaats op 2 december.