ARCHITECTUURCAFE WHO CARES

“Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben levert een betere stad op voor iedereen”   

Rijksbouwmeester Floris Alkemade

Begin 2017 schreef Rijksbouwmeester Floris Alkemade de prijsvraag WHO CARES uit. Het resultaat: 174 inzendingen, waarvan twintig plannen in een tweede ronde verder werden uitgewerkt. Daaruit koos de jury vijf winnende plannen in de vorm van vijf innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken. Deze vijf visies zijn een antwoord op de vergrijzing en de daarmee samenhangende veranderingen in de zorg en geven een impuls aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.

FASadE, forum voor architectuur en stedenbouw organiseert, in directe samenwerking met het atelier Rijksbouwmeester, op woensdag 7 februari 2018 een Architectuurcafé rond het thema en de uitkomsten van WHO CARES. De vijf winnaars van de prijsvraag presenteren in een korte pitch hun winnende plan. Rijksbouwmeester Floris Alkemade leidt de avond in.

De impact van de prijsvraag is groot. Het onderwerp leeft bij veel partijen en gemeenten. Het Architectuurcafé heeft een generieke benadering. Immers, veel steden kampen met dezelfde problematiek. Het aantal 65-plussers verdubbelde bijna vanaf 2014 van 2,4 miljoen naar 4,6 miljoen in 2040. Vereenzaming is het grootste risico van ouder worden. Kunnen we dat probleem met toekomstgerichte visies en initiatieven oplossen en tevens zorgen voor de ruimtelijke en duurzame vernieuwing van naoorlogse, sleetse wijken?

Rutger Oolbekkink leidt een forum, waarin bepalende figuren uit de zorg, de huisvesting, ontwerp en politiek met de Rijksbouwmeester in dialoog gaan over mogelijke oplossingen.

Block the date !
Architectuurcafé WHO CARES

Woensdag 7 februari 2018 | 20.00 uur, inloop 19.30 uur.
Locatie: Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 Amersfoort
Voor nadere informatie : janpoolen@zeep.eu en j.vanderwerff@fasade.nl
Aanmelden: Adinda.vanwely@fasade.nl